Tutkimusalueet

Mawsonin tutkimusalueet sijoittuvat Ylitornion ja Rovaniemen kuntiin kaiken kaikkiaan noin 100 km2:n suuruiselle alueelle. Tutkimusalueilla etsintätyö kohdistuu tätä huomattavasti pienemmille yksittäisille kohdealueille, joista geofysiikan, geokemian ja geologisten tutkimusten pohjalta on saatu viitteitä arvometallien ja akkumineraalien esiintymisestä. Tutkimukset keskittyvät alueille, joilla otaksutaan olevan parhaat mahdollisuudet taloudellisesti hyödynnettävien esiintymien löytämiseen.

Vuodesta 2012 lähtien yhtiön tutkimukset ovat pääosin kohdistuneet Ylitornion ja Rovaniemen rajalla sijaitsevalle Rajapalojen tutkimusalueelle, joka sijoittuu osittain EU:n Natura 2000 -verkostoon kuuluvalle Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle. Yhtiöllä on tutkimuskohteita myös muualla Suomessa.