Rompas

Toinen tutkimusalueen kohdealueista on nimeltään Rompas, jossa kulta esiintyy hyvin rikkaissa, pistemäisissä pesäkkeissä (juonityyppinen esiintymä). Rompaksen vyöhykkeeltä otetuista näytteistä on analysoitu muun muassa seuraavia kultapitoisuuksia:

• kairareikä ROM0011 Rompaksen eteläosassa: 7,0 metrin syvyydestä alkava 6 m @ 617 g/t Au (sis. 1 m @ 3 540 g/t Au 11,0 metrin syvyydestä alkaen)

• kairareikä ROM0052 Rompaksen pohjoisosassa: 0,4 m @ 395 g/t Au

• kultapitoisuus ylittää 100 g/t noin neljäsosassa Rompaksen alueelta otettuja näytteitä

Rompaksen alueen malmitutkimukset ovat edelleen vasta alkuvaiheessa. Tähän mennessä alueelta raportoidut kivinäytteet on kerätty pääasiassa alueen kallio- ja maaperästä havainnoitua radioaktiivista säteilyä hyödyntämällä. Romppailla kulta esiintyy usein yhdessä uraanin kanssa, ja siksi näytteenottoa on keskitetty nimenomaan sellaisiin lohkareisiin ja kalliopaljastumiin, joiden uraanipitoisuus on koholla. Tähän mennessä alueelta kerätyt näytteet eivät siten anna realistista kuvaa alueen kallioperän todellisesta keskimääräisestä uraanipitoisuudesta. Kohteet, joista säteilyä ei ole havaittu, on jätetty suurelta osin näytteenoton ulkopuolelle. Tulevaisuudessa, näytemäärien lisääntyessä, voidaan laskea arvio myös Rompaksen alueen keskimääräisestä kulta- ja uraanipitoisuudesta.

Yhtiön tutkimustoiminta on keskittynyt v. 2012 lähtien pääasiassa Rajapalojen alueelle. Yhtiö on jättänyt malminetsintälupahakemuksen myös Romppaiden alueesta, mutta sinne ei ole tällä hetkellä laadittu päivitettyä tutkimussuunnitelmaa tai -aikataulua.