Ympäristö ja Yhteiskuntavastuu

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan merkitys on Suomelle suuri. Vastuullisuuden merkitys osana toimintaa ja sen suunnittelua on korostunut huomattavasti viime vuosina. Mawson on jäsenyrityksenä Kaivosteollisuus ry:ssä ja toimii aktiivisesti osana Kestävän kaivostoiminnan verkostoa. Verkosto toimii koko kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Verkosto kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän malminetsinnän ja kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Verkoston visiossa Suomi kehittyy kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston toiminta perustuu luottamukseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Yhteistyö on tavoitteellista ja siinä noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan verkoston linjauksia omassa työssään.